Privacyverklaring 30 april 2018

Alle gegevens die wij bijhouden met betrekking tot onze relaties en de dossiers die wij behartigen zijn slechts bestemd voor de uitoefening van onze aanstellingen. Teneinde de boekhouding op te volgen, de fiscaliteit en onze relaties algemeen te berichten met betrekking tot regelgeving en administratieve opvolging. Een samenvatting van onze prestaties en hun modaliteiten zijn weergegeven in de opdrachtbrief die onze aanstelling omschrijft.

In continuïteit bewaren wij gegevens permanent, in discontinuïteit bewaren wij deze gegevens 6 jaar.

U hebt permanent recht op inzage van deze persoonsgegevens, recht op wijziging en recht op schrapping na schriftelijk verzoek. U behoudt tevens het recht eventuele klachten te melden aan de Privacy Commissie.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgespeeld worden aan derden voor zover wij uitdrukkelijk over uw instructie beschikken. Met de fiscale administraties wisselen wij persoonsgevoelige informatie uit voor zover het kadreert in logische vraagstellingen, binnen de grenzen van ons beroepsgeheim en in het kader van de opdrachten waartoe wij aangesteld werden. Wij hanteren enkel authentieke emailadressen met extensie *@minfin.fed.be jegens fiscale administraties. Voor communicaties met financiële instellingen, advocatuur, collega’s, kandidaat overnemers, kortom alle andere derden, is uw effectieve instructie vereist. U bent gehouden ons op de hoogte te brengen wanneer contactpersonen, die wij als vertrouwd zijn gaan beschouwen door hun historiek, niet langer als dusdanig catalogeren.

Geenszins worden uw gegevens gedeeld met derden om enige vorm van commerciële doelstelling te behartigen.

Uw gegevens worden gecodeerd uitgewisseld op diverse locaties voor back-updoeleinden. In eigen beheer in Wommelgem en Schoten, bij een externe partner in Parijs. Geen data verlaat de EU.